Koszyk: (pusty)
do kasy suma: 0,00 zł
Certyfikaty

Certyfikowane produkty ekologiczne podlegają ścisłej kontroli na każdym etapie produkcji, przygotowywania oraz dystrybucji. Wymogi prawne dotyczące żywności ekologicznej reguluje Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem aby legalnie wprowadzać do obrotu certyfikowaną żywność ekologiczną należy uzyskać niezbędne certyfikaty.  Za certyfikację przedsiębiorstw odpowiadają Jednostki Certyfikujące posiadające akredytację PCA oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od kilku w zakresie certyfikacji wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego nasza firma współpracuje z Jednostką Certyfikującą PNG Sp. z o.o. Poniżej znajdą Państwo nasz aktualny certyfikat pozwalający na legalną sprzedaż produktów ekologicznych w Internecie. Warto podkreślić fakt, iż sprzedawanie produktów zapakowanych w opakowania jednostkowe (detaliczne) i oznaczonych przez producenta jako produkty ekologiczne, nie zwalnia sklepów internetowych z posiadania certyfikatu zezwalającego na wprowadzanie produktów ekologicznych do obrotu!

Poniżej również interpretacja aktualnie obowiązujących przepisów udzielona przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych potwierdzająca konieczność certyfikowania sklepów z żywnością ekologiczną.

"(...) zgodnie z art. 34 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.6.2018, s. 1 ), przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako „ekologiczne” lub „w okresie konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty oraz grupy podmiotów, o których mowa w art. 36 tego rozporządzenia, produkujące, przygotowujące, dystrybuujące lub przechowujące produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest ich działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, organy kontrolne lub jednostki certyfikujące wydają certyfikat każdemu podmiotowi lub każdej grupie podmiotów, które zgłosiły swoją działalność zgodnie z art. 34 ust. 1 i przestrzegają niniejszego rozporządzenia.
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. rozporządzenia podmioty, które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku powiadamiania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, pod warunkiem że nie produkują, nie przygotowują ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tych czynności innemu podmiotowi.
Zatem z obowiązku zgłoszenia i objęcia systemem kontroli wyłączone są podmioty gospodarcze sprzedające oznakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi w punkcie sprzedaży, co oznacza sprzedaż prowadzoną przy jednoczesnej obecności podmiotu gospodarczego lub jego personelu zajmującego się sprzedażą oraz konsumenta końcowego. Podmiot prowadzący działalność polegającą na sprzedaży internetowej produktów ekologicznych użytkownikowi końcowemu nie wypełnia zatem przesłanek art. 34 ust. 2., gdyż nie dochodzi do bezpośredniego, fizycznego kontaktu sprzedawca – kupujący. Podmiot prowadzący internetową sprzedaż produktów ekologicznych powinien więc dokonać zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i poddać się stosownej kontroli, gdyż jest zobowiązany do posiadania certyfikatu w zakresie dystrybucji / wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych. Należy dodać, że sklepy sprzedające stacjonarnie i prowadzące równocześnie sprzedaż internetową produktów ekologicznych również podlegają systemowi kontroli. Obowiązek objęcia kontrolą w tym przypadku ma związek ze sprzedażą internetową a nie z prowadzeniem sprzedaży stacjonarnej bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu."

 

 

© Remedy Template by Maxsote
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl